ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σ Ε   Γ Ε Ν Ι Κ Η   Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Παλαιών Προσκόπων
της Περιφερειακής Εφορείας Αιτωλοακαρνανίας 
έχει την τιμή και την χαρά να καλέσει τα μέλη της σε
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
την Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 και ώρα 6:30 μ.μ., που θα
πραγματοποιηθεί στο foyger (φουαγιέ) του Παπαστράτιου Μεγάρου (ΓΕΑ).
Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι τα εξής:
  1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
  2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
  3. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Καλούνται όλα τα παλιά μέλη (Βαθμοφόροι και Πρόσκοποι) του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ) και Σώματος Ελλήνων Οδηγών (ΣΕΟ) που υπήρξαν στο παρελθόν ενεργά μέλη, φίλοι και συμπαραστάτες της Προσκοπικής κίνησης στο Νομό μας να παραβρεθούν στην παραπάνω συγκέντρωση, ώστε να ενισχύσουν τις διαδικασίες για περαιτέρω ενεργοποίηση και ενδυνάμωση της Ένωσης.
  
Με Τιμή
 το Δ.Σ της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων


Πληροφορίες: Ιερού Λόχου 8 / Τηλ: 6940 980 914