ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2015

Επίσης ευχαριστούμε και :
·   την επιχείρηση  «ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ»
·   την επιχείρηση «Αρτοποιεία ΜΥΛΟΣ»
·   τον κύριο ΤΑΜΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
·   τον κύριο ΑΣΗΜΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟ
·   την εταιρεία «Αυγοπαραγωγική ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ»