17ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο

Αθήνα, 16-18 Μαρτίου 2012


Ανακοίνωση Γ.Ε.
10
2012
Η Οργανωτική Επιτροπή του 17ου Πανελλήνιου  Προσκοπικού  Συνεδρίου, εργάζεται για την καλύτερη προετοιμασία του Συνεδρίου μας.

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης 131/1/18.11.2012 σας ενημερώνουμε με την παρούσα για διάφορα οργανωτικά ζητήματα.

ΤΟΠΟΣ

Το 17ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της ΟΤΕ Academy (Διεύθυνση: Πέλικα & Σπάρτης 1, 151 22 Μαρούσι, http://www.oteacademy.gr ).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το 17ο Πανελλήνιο  Προσκοπικό  Συνέδριο, όπως γνωρίζετε, θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από Παρασκευή 16 έως και Κυριακή 18 Μαρτίου 2012.

Την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012 η προσέλευση των Συνέδρων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 19.30’.

Παρακαλούνται οι Σύνεδροι να φροντίσουν για την έγκαιρη προσέλευση και εγγραφή τους στη Γραμματεία του Συνεδρίου, η οποία θα ξεκινήσει να λειτουργεί από τις 16.00’ της Παρασκευής.

Το αναλυτικό πρόγραμμα το 17ου Πανελληνίου Προσκοπικού Συνεδρίου θα δοθεί στους Συνέδρους κατά την εγγραφή τους. Ενδεικτικά αναφέρονται πιο κάτω ορισμένες κινήσεις:Παρασκευή 16/3        Υποδοχή – Εγγραφή

                               Έναρξη Συνεδρίου

                               Προσκεκλημένοι ομιλητές

 Σάββατο 17/3           Παρουσιάσεις εισηγητών θεμάτων Συνεδρίου

                               Κύκλοι συζητήσεων

                               Εκλογή επιτροπής πορισμάτων

                               Καταγραφή πορισμάτων

                               Ψυχαγωγικό βραδυνό

Κυριακή 18/3            Παρουσίαση πορισμάτων

                               Ελεύθερο Βήμα

                                Λήξη Συνεδρίου

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Όπως γνωρίζετε (Ανακοίνωση 131/1/18.11.2011), τα θέματα του 17ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου είναι:

1.Νέα Οργανωτική Δομή ΣΕΠ
2.Αξιολόγηση και προοπτικές του Προσκοπικού Προγράμματος
3.Η εικόνα του ΣΕΠ
Τα κύρια σημεία των εισηγήσεων των ανωτέρω θεμάτων θα δημοσιευτούν μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2012 και χρήσιμο θα είναι, όσες Περιφερειακές Εφορείες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν προσυνεδριακή συζήτηση.

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ (BLOG) ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ήδη λειτουργεί το blog του 17ου Πανελλήνιου Προσκοπικού Συνεδρίου http://blogs.sep.org.gr/17synedrio το οποίο περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία του Συνεδρίου και θα εμπλουτίζεται τόσο κατά την περίοδο της προετοιμασίας, όσο και κατά και μετά το Συνέδριο, ώστε να αποτελεί χρήσιμο σημείο αναφοράς του Συνεδρίου μας.

Παράλληλα στο forum έχουν ανοιχθεί τέσσερις θεματικές ενότητες (μία για κάθε θέμα Συνεδρίου και μία για γενικά οργανωτικά ζητήματα), στις οποίες όλοι οι Σύνεδροι, αλλά και γενικά τα ενήλικα στελέχη μας, μπορούν να καταγράφουν απόψεις, σχόλια και πιθανές ερωτήσεις που έχουν, έτσι ώστε το 17ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο να αποτελέσει ένα κομβικό σημείο στην περαιτέρω πορεία και ανάπτυξη της Προσκοπικής Κίνησης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Στη δύσκολη οικονομικά περίοδο που βιώνουμε κατεβλήθη προσπάθεια να κρατηθεί το κόστος σε χαμηλά επίπεδα. Έτσι το ποσό της οικονομικής συμμετοχής για κάθε Σύνεδρο ορίστηκε στο ποσό των € 45, που καλύπτει διατροφή, αναμνηστικό και κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Αυτονόητο είναι ότι οι Σύνεδροι που προέρχονται από τις νησιωτικές περιοχές θα καταβάλλουν ως οικονομική συμμετοχή το ποσόν των € 30 (Εγκύκλιος 12/3.11.2011).

Το ποσό της συμμετοχής θα πρέπει να καταβληθεί στο λογαριασμό υπ’ αριθμ. 362-002002-004000 της ALPHABANK (στην αιτιολογία πρέπει να αναγραφεί «17ΠΠΣ-ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΕΔΡΟΥ») ή στην Οικονομική Υπηρεσία του ΣΕΠ. Το φωτοαντίγραφο του γραμματίου είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας ΣΕΠ ή από το φωτοαντίγραφο κατάθεσης της Τράπεζας πρέπει να συνοδεύει το Δελτίο Συμμετοχής.
Παρακαλούνται οι Ε.Κ.Σ. όλων των Συστημάτων και Εφορειών να καλύψουν την οικονομική συμμετοχή των Συνέδρων, ώστε ενεργά οι Βαθμοφόροι μας να συμμετέχουν σε αυτό.

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι οι Σύνεδροι θα διανυκτερεύσουν με δική τους μέριμνα. Η Γενική Εφορεία θα διαθέσει τα Προσκοπικά Κέντρα ΠΥ-ΒΑ & Αγ. Ανδρέα, καθώς και την Εστία της Τ.Ε. Βύρωνα – Καισαριανής για τη διανυκτέρευση των Συνέδρων που το επιθυμούν.

Παράλληλα επιθυμία μας είναι να ενθαρρύνουμε τη φιλοξενία των εκ περιφερείας Συνέδρων σε οικίες των Συνέδρων της Αττικής, για το λόγο αυτό παρακαλείσθε να μην αμελείτε να συμπληρώσετε τα σχετικά πεδία στο δελτίο συμμετοχής.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Υπενθυμίζεται ότι κάθε Σύνεδρος πρέπει να συμπληρώσει το ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του με προσοχή και ακρίβεια και να το στείλει αμέσως στη Γραμματεία του Συνεδρίου (κα Μ. Μπενά fax 2107236561, e-mail: mbena@sep.org.gr), επισυνάπτοντας το φωτοτυπημένο αντίγραφο κατάθεσης ή το γραμμάτιο είσπραξης του ποσού συμμετοχής το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012, στέλνοντας φωτοαντίγραφο στον Περιφερειακό του Έφορο.

Οι Περιφερειακοί Έφοροι παρακαλούνται να παρακολουθήσουν το θέμα της αποστολής των Δελτίων Συμμετοχής ενημερώνοντας για κάθε θέμα, σχετικό με τη συμμετοχή των Βαθμοφόρων τους, τον Έφορο Περιοχής.

Για οποιοδήποτε οργανωτικό ή διαδικαστικό θέμα επιθυμείτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου (κα Μ. Μπενά τηλ.: 2107231218, κιν. Vodafone: 6936117149, fax: 2107236561, e-mail: mbena@sep.org.gr)

 Καλή αντάμωση στο Συνέδριό μας …


Περισσότερα στο http://blogs.sep.org.gr/17synedrio/